Szkoła Espero

Korepetycje z przedmiotów ścisłych oraz języka polskiego

W ofercie zajęcia z:

matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego

Szkoła Espero

Przedmioty ścisłe

Pomagamy doraźnie w nauce i przygotowujemy do:

  • egzaminów (8-klasisty, matura oraz sesje i zaliczenia na studiach)
  • oferujemy zajęcia całoroczne oraz przygotowujące z lekcji na lekcję
  • pomagamy w zadaniach domowych, pisaniu prac i zaliczeń
  • bazujemy na własnych programach i materiałach opartych o podstawę programową
  • naszą kadrę stanowią osoby rzetelne, z dużą wiedzą i kompetencjami pedagogicznymi, które lubią i potrafią uczyć                 
  • pomagamy osobom z trudnościami w nauce i tym z orzeczeniami z poradni (ADHD, autyzm, fobia szkolna, dysortografia, dyskalkulia)

Gwarantujemy doskonałe efekty!