Program językowy SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH ESPERO dla dzieci szkolnych oparty jest na podstawie programowej zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji dzięki czemu skutecznie niwelujemy braki i pomagamy z opanowaniem bieżącego materiału szkolnego.

Zaplanowaliśmy czego w każdym roku uczeń powinien się nauczyć, aby móc bardzo dobrze posługiwać się językiem (Karta Umiejętności Słuchacza-KUS).

Dzięki małym grupkom (3-4 os. i 5-6 os. ) jesteśmy w stanie nauczyć dzieci mówienia. Jest to najważniejsza umiejętność językowa. Szkoły z obiektywnych względów mają problem z uczeniem komunikacji, bo klasy są ponad 20 osobowe.

Praca na własnych materiałach edukacyjnych  pozwala nam pomagać w nauce wszystkim dzieciom, zwłaszcza tym, które mają problemy w szkole.

Korzystamy z profesjonalnych magazynów językowych, dzięki czemu uczymy języka praktycznego.

Tematy na zajęciach są dostosowane do aktualnej wiedzy i wydarzeń dlatego nasze kursy są tak bardzo lubiane przez dzieci.

(90% naszych uczniów ma bardzo dobre lub dobre oceny z języka angielskiego i niemieckiego). 


Formularz rejestracji