3 STYLE uczenia się , czyli jak rozwijać kompetencje językowe?
 
W zależności od sposobu przyswajanie wiedzy mamy 3 rodzaje słuchaczy: wzrokowca, słuchowca i kinestetyka. Ten ostatni to osoba ruchliwa postrzegająca świat zmysłem dotyku. Każdy z wymienionych typów inaczej przyswaja wiedzę językową. Tak więc zalecany sposób uczenia się i powtarzania materiału jest różny u różnych kursantów.
 
Zalecane techniki uczenia się:

Skąd się biorą problemy w nauce języków obcych u dzieci?
 
Dzisiaj naukę języków zaczynamy bardzo wcześnie, a mimo to wiele osób ma problemy z ich opanowaniem. Uczenie się języka jest podobne do nauki matematyki. Nie robisz postępów, jeśli nie ma systematyczności. Ucząc się od dziecka, często już od przedszkola, przez podstawówkę i szkołę średnią mamy wystarczającą ilość godzin języka, aby się go dobrze nauczyć. A mimo to wielu z nas nie osiąga celu jakim jest płynne jego opanowanie.
Formularz rejestracji