JAK POMÓC DZIECKU PORADZIĆ SOBIE Z MATEMATYKĄ?

Dzisiaj chcę się zająć matematycznym przygotowaniem dziecka do szkoły. Ekspert w tej dziedzinie – Edyta Gruszczyk-Kolczyńska twierdzi, że jeśli dziecko nie osiągnie tak zwanego poziomu operacyjnego w myśleniu przed pójściem do szkoły, jest duże prawdopodobieństwo, że będzie miało kłopoty z matematyką.

Istnieją różne wskaźniki operacyjnego myślenia, ale najważniejsze z nich to:

- operacyjne rozumowanie w zakresie liczebności zbiorów. Innymi słowy - dziecko rozumie, że przez zmianę ułożenia elementów zbioru nie zmienia się ich liczba.

Jak sprawdzić czy dziecko osiągnęło operacyjne myślenie w omawianym zakresie?

 

Przykład: Połóż na dywanie 6 klocków i zapytaj dziecko ile jest klocków (dziecko może sobie pomóc licząc) Jeśli dziecko odpowie poprawnie , rozsyp klocki na większej przestrzeni i zapytaj ile jest klocków. Jeśli odpowie poprawnie, wnioskujemy, że osiągnęło poziom myślenia operacyjnego w zakresie liczebności zbiorów. Dziecko słabiej rozwinięte może chcieć policzyć na nowo klocki . Pozwól mu na to.

Możesz robić to i podobne zadania co jakiś czas. Baw się z dzieckiem dodając i odejmując klocki.

- operacyjne rozumowanie w zakresie układania elementów według jakiejś cechy.

Przykład:

ułóż lalki i samochodziki według wielkości.

Tu mamy przykłady ułożenia w szereg lalek i samochodzików, w przełożeniu na matematykę dziecko będzie umiało szeregować cyfry od najmniejszej do największej i na odwrót.

- operacyjne myślenie w zakresie ustalenia stałości masy.

Przykład: Ulep z plasteliny kulkę. Następnie ulep z kulki bałwanka. A teraz odpowiedz na pytanie czy masa kulki się zmieniła. Jeśli dziecko niepoprawnie odpowiedziało na pytanie, sprawdź czy rozumie wyraz „masa” Jeśli nie rozumie tego pojęcia – wytłumacz je i zapytaj jeszcze raz o to, czy masa się zmieniła.

- operacyjne myślenie w zakresie ustalania stałości długości.

Przykład: Weź kawałek sznurka i formułuj różne figury (kwadracik, trójkąt) za każdym razem pytając dziecko, czy długość sznurka jest taka sama.

Dużo szybciej rozwija się powyższe myślenie operacyjne u dzieci, które potrafią same zawiązywać buciki.

Rodzicu: naucz dziecko sznurować buciki, gdyż harmonijny rozwój twego dziecka potrzebuje takiego doświadczenia

 

- operacyjne myślenie z zakresu ustalania stałości objętości.

Przykład: Przygotuj 1 litrową butelkę, 4 butelki 0.25 l, 3 butelki 0.33 l oraz lejek. Nalej wody do butelki litrowej. Przelej wodę do 3 butelek 0.33 l. Przelej wodę do 4 butelek 0.25 l. Za każdym razem po przelaniu wody zapytaj dziecko czy ilość płynu jest taka sama.

Nie jest potrzebna wizyta u specjalisty, aby zorientować się z jakim zakresem myślenia operacyjnego dziecko ma kłopot. Kiedy rodzic odkryje taką sferę myślenia operacyjnego może przemyśleć jak się z dzieckiem bawić, aby mu pomóc Tylko przez zwiększoną ilość eksperymentów możemy osiągnąć sukces.

 

Rodzicu: Ty też możesz osiągnąć sukces pedagogiczny, planując go w następujący sposób: Zdiagnozuj jakiego rodzaju myślenie operacyjne twojego dziecka wymaga wsparcia.

Jeśli dotyczy ono zakresu ustalania stałości objętości, przygotuj dziecku do kąpieli lejek i butelki o różnej średnicy. Zachęć dziecko do eksperymentowania poprzez przelewanie wody z jednej butelki do drugiej. Na początek proponuję pozwolić dziecku bawić się spontanicznie Po jakimś czasie zrobić eksperyment bardziej kontrolowany, jaki był podany w przykładzie.

Rodzicu! Jeśli twoje dziecko ma słabe wyniki w szkole, a ty sprawdziłeś, że jest bardzo dobrze rozwinięte we wszystkich zakresach myślenia operacyjnego, może to wskazywać, że problem nie leży w matematyce, ale gdzieś indziej. Może to być, przykładowo, problem z dojrzałością emocjonalną lub wykluczanie dziecka z grupy.

 

Bibliografia:

  1. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska; „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki”; WSiP; Warszawa 1992

  2. Anna Walerzak-Więckowska, Małgorzata Lipowska, Paweł Jurek; „Dyskalkulia rozwojowa – deficyt wiadomości matematycznych czy umiejętności arytmetycznych – od rozważań terminologicznych do praktyki diagnostycznej” Polskie Forum Psychologiczne, 2018, Tom 23, Numer 4 [9]